یکی از تفاوت های اساسی

پوستر دیواری نسبت به کاغذدیواری عدم محدودیت در ابعاد است

شما می توانید پوستر دیواری را دقیقا در ابعاد دیوار منزلتان سفارش دهید

ولی برای کاغذدیواری مجبور به خرید رول های آماده هستید

و برای چند سانت اضافه تر مجبور به خرید یک رول ۵ متری خواهید بود

که این مزیت پوستر دیواری را به صرفه تر نسبت به کاغذدیواری میکند

برای مشاوره رایگان پیام بدهید